Bank BPH w Indeksie RESPECT!

Bank BPH znalazł się w elitarnym gronie 23 firm, które weszły w skład Indeksu RESPECT, w jego IV edycji realizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oficjalne ogłoszenie firm wchodzących w skład indeksu oraz wręczenie certyfikatów miało miejsce 31 stycznia.


RESPECT to indeks polskiej giełdy, który od 2009 roku odzwierciedla koniunkturę spółek odpowiedzialnych społecznie. Skupia spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, compliance oraz relacji z inwestorami, a także pod względem
ekologii, odpowiedzialności społecznej i relacji pracowniczych.

– Włączenie Banku BPH do Indeksu RESPECT jest ważnym wyróżnieniem dla naszej firmy, która chce być postrzegana jako numer 1 pod względem fair play. Społeczna odpowiedzialność powinna być integralnym elementem strategii nowoczesnego przedsiębiorstwa, które w swoich działaniach uwzględnia to, jak się zachowuje wobec klientów, pracowników, akcjonariuszy, partnerów biznesowych i społeczności, w otoczeniu której funkcjonuje – powiedział Richard Gaskin, p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH. 


Więcej informacji można znaleźć na stronie www.respectindex.pl

 

 

 

 

Źródło: mat.pras.

Projekt i wykonanie: Mehowmy