Bank BPH partnerem strategicznym Akademii Młodego Ekonomisty

Bank BPH jest partnerem strategicznym ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Młodego Ekonomisty” (AME), skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach programu Grzegorz Jurczyk, Wiceprezes Zarządu Banku, poprowadził w Warszawie warsztaty pt. „Moja droga w biznesie”.

 

Celem Akademii Młodego Ekonomisty jest rozwijanie zainteresowań ekonomicznych u dzieci, a także rozbudzenie w nich postaw i zachowań przedsiębiorczych. Program realizowany jest w cyklu semestralnym. Dotychczas prowadzony był w Warszawie i Katowicach. Dzięki wsparciu Banku BPH od września 2011 r. udało się uruchomić AME w Poznaniu i Białymstoku. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, a zapisy odbywają się poprzez stronę internetową www.gimversity.pl.

 

W każdym semestrze dzieci spotykają się z ekspertami 6 razy po 1,5 godziny. Równolegle z zajęciami dla dzieci odbywają się zajęcia dla rodziców i opiekunów, których celem jest wspieranie ich w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych u dzieci.

 

W ramach współpracy przy projekcie „Akademia Młodego Ekonomisty”, poza wsparciem finansowym, wolontariusze – pracownicy Banku BPH przeprowadzili w 4 miastach warsztaty dla rodziców i opiekunów nt. „Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach”. Uczestnicy warsztatów otrzymali opracowaną przez Bank broszurę o tym samym tytule.

 

Ponadto 6 grudnia w Warszawie Grzegorz Jurczyk, Wiceprezes Zarządu Banku BPH, spotkał się z grupą dzieci i młodzieży i poprowadził warsztaty „Moja droga w biznesie”.

 

– Bardzo istotne jest, aby rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o biznesie, nazywać po imieniu procesy, wyzwania i problemy, z którymi będą mieli do czynienia w przyszłości. Zaangażowanie naszego Banku w program Akademia Młodego Ekonomisty jest zgodne z wartościami, które są dla nas ważne i którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy, przede wszystkim z zasadą fair play. Jako Bank, który jest odpowiedzialny społecznie, chcemy dzielić się wiedzą także z najmłodszymi – powiedział Grzegorz Jurczyk.

 

Akademia Młodego Ekonomisty jest prowadzona w 4 miastach przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, we współpracy z partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytetem w Białymstoku.

Projekt i wykonanie: Mehowmy