Bałtyckie Forum Kultury, niezywkłe widowisko i koncert

Jak kultura może wpływać na gospodarkę regionalną i rozwój społeczny? Jak wzmocnić współpracę sektora kultury w obszarze Morza Bałtyckiego? Odpowiedzi na m.in. te pytania będą szukać uczestnicy – organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bałtyckiego Forum Kultury, które odbędzie się w dniach 15-18.09.2015 w Gdańsku.     


Forum to główne przedsięwzięcie Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, której jednym z priorytetów jest „Kreatywność!”. Wśród zaplanowanych wydarzeń znajdą się m.in. Konferencja Ministrów Kultury Państw Morza Bałtyckiego, seria Spotkań Grup Roboczych wszystkich głównych organizacji kulturalnych regionu oraz konferencja „Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu”.     


Co, gdzie, kiedy?     

Ministrowie kultury państw Morza Bałtyckiego spotkają się 16.09.2015 r. w Ośrodku Kultury Morskiej oraz Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Do spotkania ministrów w tym formacie dojdzie po raz pierwszy od 2008 roku.


W dniach 15-18.09 w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku zaplanowane są Spotkania Grup Roboczych. Zgodnie z hasłem przewodnim Prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego o synergii działań różnych formatów – konferencja zostanie połączona ze spotkaniami wszystkich kluczowych organizacji kulturalnych obecnych w regionie.     Bardzo ważną częścią Forum będzie konferencja „Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu”, która odbędzie się w dniach 16-17.09.2015 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.  


Cel: zrozumienie roli kultury w rozwoju regionalnym   

Konferencja będzie stanowić główne wydarzenie w ramach Priorytetu „Kreatywność” Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Będzie ona również powiązana z trwającym przewodnictwem Polski w Partnerstwie ds. Kultury Wymiaru Północnego oraz z Obszarem Tematycznym Kultura Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, który Polska współkoordynuje.


Celem konferencji jest przedstawienie wpływu kultury na rozwój społeczeństwa i gospodarki w regionie. W ciągu dwóch dni debat i warsztatów zostaną zebrane dane, które pozwolą usprawnić współpracę pomiędzy sektorami kulturalnymi, instytucjami finansowymi i administracyjnymi, w których brakuje zrozumienia roli kultury w rozwoju regionalnym. Będzie to również okazja do spotkań wszystkich najważniejszych sieci kulturalnych, instytucji i organizacji z regionu Morza Bałtyckiego w celu wzmocnienia współpracy w tym obszarze.     


Widowisko

Pierwszego dnia Forum (15.09) zarówno uczestnicy konferencji, jak i mieszkańcy Gdańska, będą mogli wybrać się na specjalny koncert zespołu Grzecha Piotrowskiego wraz z wyjątkowym mappingiem wnętrz kościoła, który odbędzie się w Centrum Św. Jana.


Tego samego dnia w przestrzeniach Centrum Św. Jana odbędzie się również inauguracja wystawy projektu „Baltic House”, realizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury, współgospodarza koncertu.     


Rejestracja uczestników

Forum adresowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką wpływu kultury na rozwój społeczeństwa i gospodarki w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli sektora kultury z regionu Morza Bałtyckiego.    


Rejestracja uczestników przebiega za pośrednictwem strony internetowej baltyk.mkidn.gov.pl. Zgłoszenie udziału do 9 września 2015 r.     Formularz rejestracyjny dostępny jest TUTAJ.

 

 

 

 

Foto: mitsuma.deviantart.com

Projekt i wykonanie: Mehowmy