Bądź po stronie natury i wygraj grant na realizację projektu ekologicznego

Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego organizowanego w ramach kampanii „Po stronie natury” przez Żywiec Zdrój i Fundację Nasza Ziemia. W tym roku placówki oświatowo-wychowawcze, a także instytucje zajmujące się edukacją ekologiczną mogą ubiegać się o przyznanie grantu o wysokości do 10 tysięcy złotych. Łącznie na dofinansowanie projektów ekologicznych Żywiec Zdrój przeznaczył 150 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 15 marca.


Żywiec Zdrój przy merytorycznym wsparciu Fundacji Nasza Ziemia już po raz czwarty zachęca Polaków do podejmowania inicjatyw ekologicznych i dofinansowuje najciekawsze z nich. Aby ubiegać się o grant należy przygotować projekt mający na celu szeroko rozumianą ochronę środowiska naturalnego, a także rozwijanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i propagowanie aktywnej edukacji w tym zakresie. W tym roku dodatkowo premiowane będą inicjatywy realizujące ideę „Posadź dalej!”, czyli zachęcające do szerzenia wiedzy ekologicznej i pozwalające na dotarcie do możliwie szerokiego grona odbiorców.


Każdy z nas ma wpływ na środowisko, w którym żyjemy. Od naszych codziennych działań i wyborów zależy stan wody, powietrza i gleby, a od nich – jakość naszego życia i zdrowia. Chcielibyśmy, żeby w tegorocznych projektach pojawiały się propozycje lokalnych działań mających na celu przekonanie całych społeczności do podejmowania inicjatyw ekologicznych. Pamiętajmy, że razem możemy zrobić znacznie więcej dla środowiska naturalnego – tłumaczy Sławomir Brzózek, wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia koordynującej konkurs.


Dotychczas w ramach trzech edycji konkursu grantowego dofinansowanie uzyskało 70 projektów z całej Polski. Wśród nagrodzonych placówek znalazły się m.in. zespoły szkół, gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola, fundacje, stowarzyszenia, a także biblioteka publiczna i areszt śledczy. Środki przekazane laureatom zostały przeznaczone m. in. na parki, ścieżki edukacyjne, stworzenie sieci monitoringu stanu czystości oraz zagrożeń jakości lokalnych wód, a także badania dotyczące zużycia wody i możliwości racjonalnego korzystania z niej. Dzięki grantom zostały także zorganizowane liczne warsztaty i szkolenia poświęcone tematowi ekologii oraz wycieczki do rezerwatów przyrody, oczyszczalni ścieków,
a także spotkania z ekspertami.


Regulamin tegorocznego konkursu grantowego oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej www.postronienatury.pl w zakładce „Konkurs grantowy” oraz na stronie Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl/programy/konkurs-grantowy. Szczegółowych informacji na temat konkursu grantowego udziela również Fundacja Nasza Ziemia pod numerem telefonu (22) 622 51 58.


„Po stronie natury” to program społeczny zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój, realizowany we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach. W ramach projektu organizowana jest coroczna akcja sadzenia miliona drzew w Beskidzie Żywieckim oraz ogólnopolski konkurs grantowy na projekty z zakresu sadzenia i ochrony drzew, poszanowania wody, a także szkolenia i warsztaty ekologiczne. W pierwszych dwóch latach program funkcjonował pod nazwą „Moje Silne Drzewo”.


Zadaniem programu „Po stronie natury” jest zwrócenie uwagi Polaków na problem ochrony środowiska naturalnego i potrzebę dbania o nie. Kampania skupia się w szczególności na upowszechnianiu wiedzy o korzystnym wpływie drzew na środowisko, w którym żyjemy, a tym samym – na nasze życie. Celem realizowanych działań jest zwrócenie uwagi na konieczność sadzenia i szacunku do drzew, które produkują potrzebny do życia tlen, pochłaniają  dwutlenek węgla, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, tłumią hałas, wspomagają retencję i mają znaczący wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu. Sadząc drzewa tworzymy nie tylko zielony krajobraz – pomagamy dbać o klimat Ziemi oraz przyczyniamy się do zachowania bioróżnorodności.

 

 

 

Źródło: mat. pras.

Projekt i wykonanie: Mehowmy