Auchan uhonorowane

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce  przyznało Auchan „Statuetkę za wyjątkowe zaangażowanie i długofalowe wsparcie”, doceniając w  ten sposób zaangażowanie Sieci i jej chęć niesienia pomocy potrzebującym dzieciom.


Realizując politykę zrównoważonego rozwoju Auchan angażuje się w wiele inicjatyw wspierających środowisko lokalne oraz osoby potrzebujące. Jedną z aktywności przedsiębiorstwa, w ciągu ostatniego roku była pomoc w realizacji dwóch kampanii społecznych organizowanych przez  Stowarzyszenie Sos Wioski Dziecięce.


W połowie roku Sieć wraz z Stowarzyszeniem prowadziła kampanię „Powrót do Szkoły”, która miała na celu pozyskanie funduszy na szkolne wyprawki oraz na korepetycje i zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla ponad 1250 dzieci z SOS Wiosek Dziecięcych.  W połowie listopada Auchan wspierając przedświąteczną inicjatywę Stowarzyszenia rozpoczęło sprzedaż misiów, kartek, z których dochód trafi do  potrzebujących dzieci oraz kolportaż ulotek przez kasjerki sieci.

 

 

 

Źródło: mat. pras

Projekt i wykonanie: Mehowmy