ARTour 2016 | edycja 2011

ARTour 2016

Czas: 01.09-20.12.2011

Miejsce: Przestrzeń Miasta Gdańsk | instytucje kultury | Kolonia Artystów

Projekt dofinansowany budżetu Miasta Gdańsk na kulturę w roku 2011

Pomysł, organizacja i produkcja: Kolonia Artystów 

Partnerzy: Gdańska Galeria Miejska | Gdańsk 2016 | Muzeum Narodowe w Gdańsku |Bałtyckie Stowarzyszenie „AKTYWNOŚĆ” | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | Stowarzyszenie Incjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku | Fundacja „Rodzina Nadziei”

ARTour 2016 – edycja II jest to nowatorski projekt warsztatów skierowany do dzieci i młodzieży z dzielnica miasta Gdańsk, szczególnie zaniedbanych zarówno pod względem urbanistycznym, jak i społecznym:

Dolny Wrzeszcz, Przymorze, Nowy Port, Oliwa, Suchanino, Dolne Miasto, Orunia.

Brak możliwości konstruktywnego zagospodarowania wolnego czasu przez dzieci i młodzież jest źródłem wielu dysfunkcji poznawczo – emocjonalnych i postaw antyspołecznych. Energia, którą należałoby skanalizować w sposób gwarantujący prawidłowy rozwój psychospołeczny, zostaje częstokroć wyładowana w postaci agresji.

Dodatkowy problem stanowi brak aktywności społecznej i dbałości mieszkańców powyższych dzielnic o swoje otoczenie. Poprzez działalność kulturalną, skierowaną do członków społeczności lokalnej i przez nich współtworzoną, można dokonać dzieła integracji i aktywizacji jego przedstawicieli.

„ARTour 2016” stanowi formę edukacyjną, która poprzez naukę i zabawę jest w stanie wpłynąć pozytywnie na ten stan rzeczy. Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości społecznej uczestników poprzez aktywne współistnienie w przestrzeni publicznej, jak również poprzez kreatywne podejście do środowiska miejskiego.

Warsztaty będą prowadzone w przestrzeniach instytucji kultury Gdańska. Warsztaty mają charakter multimedialny. Ukazane zostaną wydarzenia artystyczne, artyści i osoby, które ukształtowały strukturę kulturalną miasta. Będzie to swojego rodzajupodróż w czasie i przestrzeni, gdzie można poznać artystów i wydarzenia artystyczne, które nadają kształt i niepowtarzalne znaczenie w otaczającym nas obecnie świecie kultury w Gdańsku. Pozwoli to na rozbudzenie zupełnie innego podejścia do własnego otoczenia i spojrzenia na współczesność. Dzieci i młodzież należy kształcić w kreatywności, pokazywać, iż twórcze spojrzenie na rzeczywistość jest częstokroć więcej warte niż odtwórcza wiedza. Połączenie elementu multimedialnej kreacji z badaniem artystycznych czynników kształtujących tożsamość jest najwłaściwszym sposobem edukacji przyszłych świadomych i skupionych na wspólnym tworzeniu lokalnej wspólnoty obywateli, a zarazem elementem kompleksowej rewitalizacji.

www.artour2016.blogspot.com

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy