Aluminiowa strona recyklingu

Fundacja RECAL i Portal eduinfo.pl podjęły decyzję o przedłużeniu do 30 listopada terminu nadsyłania stron do konkursu. Polega on na opracowaniu własnych stron internetowych promujących recykling aluminiowych puszek po napojach.

Należy w ciekawy sposób stworzyć własną stronę z informacjami i ciekawostkami na temat recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Strony internetowe muszą się znaleźć na oficjalnej stronie placówki, do której uczęszcza uczeń lub uczniowie (grupa opracowująca strony internetowe to maksymalnie 10 osób + nauczyciel).

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat recyklingu, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki i recyklingu aluminiowych puszek, oraz potrzeby jego stosowania wśród uczniów i ich rodziców. Akcja ma za zadanie zmobilizować młodych ludzi do twórczego myślenia i współpracy w grupie nad projektem. Ważne jest to, aby poprzez pozytywny przekaz zachęcać do recyklingu i przedstawić swoje osiągnięcia w tym zakresie.

Więcej informacji

Projekt i wykonanie: Mehowmy