Akumulator Społeczny – konkursy grantowe

Zachęcamy do udziału w konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY!

Obecnie trwa nabór wniosków do konkursów:

1. Pożytek publiczny:

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Termin naboru wniosków: od 15 czerwca do 15 lipca 2018.

Rodzaje dotacji:

– Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego

– Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego

Więcej informacji: http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/konkursy-grantowe/2018-pozytek-publiczny.html

2. Rozwój młodych organizacji

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* z terenu województwa pomorskiego. Wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!

Termin naboru wniosków: od 15 czerwca do 15 sierpnia 2018.

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

Więcej informacji: http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/konkursy-grantowe/2018-rozwoj-mlodych-organizacji.html

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy