Active Citizens – Aktywna Społeczność

w Gdańsku i Metropolii będzie realizowana druga edycja międzynarodowego projektu Active Citizens – Aktywna Społeczność przygotowanego przez British Council (www.britishcouncil.pl) i instytucję kultury Gdańsk 2016 (www.gdansk2016.eu).


Active Citizens to projekt, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych i wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Program jest skierowany przede wszystkim do aktywistów i aktywistek, członków i członkiń struktur młodzieżowych, organizacji kobiecych, kulturalnych, społecznych, grup religijnych/mniejszościowych, jak również organów samorządowych. Na projekt składają się trzy elementy – szkolenia (6 dni w roku), konkurs projektów międzynarodowa wymiana dobrych praktyk. Dzięki tym doświadczeniom uczestnicy i uczestniczki programu z Pomorza, staną się mentorami i mentorkami metod aktywizacji społeczności i przeciwdziałania wykluczeniu. Ich zadaniem będzie przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności swoim społecznościom oraz organizacjom macierzystym, promowanie i wspieranie aktywnych działań obywatelskich w swoich regionach, jak również uczestnictwo w inicjatywach globalnych.


Active Citizens to międzynarodowy projekt British Council prowadzony jednocześnie w ponad 30 krajach w Europie i na świecie. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje partnerstwami międzynarodowymi.


Patronat honorowy nad projektem Active Citizens w Polsce objęła Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak.


Zapraszamy do udziału w programie Active Citizens – Aktywna Społeczność. Więcej na stronie internetowej http://www.britishcouncil.org/pl/poland-active-citizens.htm

Projekt i wykonanie: Mehowmy