8 września Dniem Walki z Analfabetyzmem

Wydawałoby się, że problemu nie ma, a jednak. Mamy XXI wiek i choć rozwój technologiczny pozwala nam wysyłać w krótkim czasie komunikaty tekstowe do osób oddalonych od nas o setki kilometrów, to nie wszyscy są w stanie z tego korzystać. Na świecie funkcjonują osoby, które nie potrafią czytać, ani pisać. Problem analfabetyzmu dotyka przede wszystkim Afryki, jednak i w Europie nie brakuje osób, które nie posługują się słowem pisanym.


Wiele organizacji stara się zaradzić problemowi analfabetyzmu. W skali światowej działa chociażby Komisja Europejska i UNESCO. Natomiast w naszym kraju zajmuje się tym m.in. Polska Akcja Humanitarna. Organizacja jest twórcą projektu „Akcja Edukacja”. Jak czytamy na stronie PAH: „Na świecie 72 miliony dzieci nie uczęszcza do szkoły podstawowej, a 759 milionów dorosłych jest niepiśmiennych.” Organizacja chce ten stan rzeczy zmienić. Pragnie ułatwić ludziom na całym świecie dostęp do edukacji. Wychodzi z założenia, że edukacja wiąże się nie tylko ze zdobywaniem wiedzy, ale również z podnoszeniem statusu społecznego i poczuciem bezpieczeństwa. Jak pisze PAH: „Wierzymy, że wykształceni i bezpieczni ludzie będą tworzyli bezpieczny i bardziej przyjazny świat.”


Każda szkoła może przyłączyć się do kampanii „Akcja Edukacja”. Nauczyciele przeprowadzając lekcje na temat prawa do edukacji i życia w Afganistanie. Uczniowie i kadra przeprowadzając kampanię informacyjną, do której darmowe plakaty zostaną dostarczone przez PAH. Dobrymi pomysłami są również zbiórki pieniędzy oraz oddawanie telefonów do recyklingu i wpłacanie zebranych kwot na konto akcji. Każda szkoła, która weźmie udział w tego typu działaniach otrzyma od PAH oficjalne podziękowania.


Wszystkie pomysły i możliwości ich realizacji dostępne są na stronie kampanii „Akcja Edukacja”: http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/120/akcja_edukacja

 

UNESCO również nie próżnuje. Od 1990 roku koordynuje największy program edukacyjny ONZ „Edukacja dla Wszystkich”.  Ideę powszechnego dostępu do edukacji w 2000 roku ogłosił jednym z najistotniejszych Milenijnych Celów Rozwoju. Natomiast na lata 2003- 2012 przewidział Dekadę Alfabetyzacji. Organizacja dokłada wszelkich starań do tego, aby ludzie na całym świecie mieli takie same możliwości rozwoju intelektualnego.  Podobne cele stawia sobie Unia Europejska. Do 2020 roku Komisja Europejska postanowiła obniżyć stopień analfabetyzmu w Europie do 15%. Choć dotyczy to przede wszystkim  analfabetyzmu funkcjonalnego oraz matematycznego, to są one nie mniej groźne niż nieumiejętność czytania i pisania. Powodują, że nie potrafimy wykorzystywać zdobytej wiedzy, nie rozumiemy tego co czytamy i nie jesteśmy w stanie sprawdzić poprawności rachunku w sklepie. Warto zatem zwrócić uwagę na edukację, tak aby zminimalizować odsetek osób, które mają problem ze zrozumieniem instrukcji obsługi pralki.

 

Agnieszka Lasinkiewicz

Projekt i wykonanie: Mehowmy