6. edycja festiwalu NARRACJE. Nowi kuratorzy i otwarty nabór prac

„Mędrzec i duch” – to tytuł koncepcji kuratorskiej 6. edycji festiwalu NARRACJE. Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, który odbędzie się w dniach 14 – 16 listopada w Gdańsku. Kuratorzy Anna Witkowska i Adam Witkowski proponują artystom odkrywanie rejonów Górnego Wrzeszcza – od Politechniki Gdańskiej po Nową Synagogę. Otwarty nabór prac na festiwal NARRACJE potrwa od 2 kwietnia do 6 czerwca.

Artyści Anna Witkowska i Adam Witkowski zaproszeni zostali do współpracy przy realizacji tegorocznych NARRACJI przez Instytut Kultury Miejskiej (organizatora festiwalu) oraz Gdańską Galerię Miejską (partnera festiwalu). Witkowscy zajmują się sztuką w przestrzeni publicznej tworząc instalacje, projekty audio i wideo; w ich pracy ważną rolę spełniają także fotografia oraz design. 

Zaproponowany przez kuratorów tytuł tegorocznych NARRACJI mędrzec i duch wskazuje na zderzenie dwóch pozornie wykluczających się pojęć: mędrca szkiełka i oka z romantyczną aurą i legendą zapomnianych miejsc dzielnicy. – Celowo, jako obszar tej edycji wskazaliśmy część Górnego Wrzeszcza, rozpostartą między świątynią rozumu – Politechniką Gdańską, a miejscem poświęconym refleksji religijnej, jakim jest Nowa Synagoga – mówią Witkowscy. – Czy artyści faktycznie dzielą się na „oświeceniowców” i „romantyków”, czy też łączą w sobie cechy obu tych postaw? Do jakiej kreacji skłoni ich aura i historia Górnego Wrzeszcza? Interesuje nas nowa wizja miejsca, suwerenna, odkrywająca inne znaczenie, sformułowana w krótkich narracjach wideo, esejach wizualnych, instalacjach, historiach dźwiękowych – tłumaczą kuratorzy. 

Otwarty nabór prac na NARRACJE potrwa od 2 kwietnia do 6 czerwca 2014r. Do udziału w festiwalu zgłosić się może każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia – jedynym obostrzeniem jest konieczność odniesienia się w zgłaszanej pracy do koncepcji kuratorskiej tegorocznych NARRACJI.– Niech na nowo tworzone baśnie i legendy pozwolą na wspólne odkrycie tożsamości dzisiejszego Wrzeszcza – zachęcają Anna i Adam Witkowscy.

Zgłoszenia w formie elektronicznej powinny zawierać:

  • zdjęcia/wizualizacje, które ilustrują proponowany projekt,
  • tekst prezentujący koncepcję projektu oraz wyjaśnienie, w jaki sposób odnosi się on do tematu i lokalizacji festiwalu ,
  • techniczny opis projektu, 
  • zakładany budżet realizacji (całkowite wynagrodzenie autora/autorów projektu zapewniane przez organizatorów wynosi 1000,00 zł netto, prosimy o nie wliczanie go do zakładanego budżetu. Ostateczne budżety projektów wybranych do realizacji ustalone zostaną po konsultacji z organizatorami.),
  • wybór zdjęć wcześniejszych realizacji autora, które mogą być istotne dla oceny proponowanego projektu, 
  • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).


Adres do przesyłania zgłoszeń: info@narracje.eu

Wszystkie informacje dostępne są również na stronie www.narracje.eu

Projekt i wykonanie: Mehowmy