421 wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Do pierwszego w historii Gdańska pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku” gdańszczanie złożyli 421 wniosków. 362 wnioski już zarejestrowano natomiast do 59. wnioskodawców zwrócono się o uzupełnienie lub poprawki. Głosowanie nad wnioskami odbędzie się od 10 do 23 lutego. Do rozdysponowania jest 9 milionów złotych – po 1,5 mln zł na każdy z 6 okręgów konsultacyjnych.


Wnioski już zarejestrowane trafiają obecnie do jednostek merytorycznych (Wydział Spraw Obywatelskich, Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska) w celu analizy formalnej (koszty, lokalizacja, własność Miasta, wykonalność do końca 2014 r., gospodarność). Natomiast wnioskodawcy, którzy otrzymali wnioski do uzupełnienia mają na to 5 dni (informacje znajdują się na ich skrzynkach mailowych).


Do 31 stycznia 2014 r. Zespół Konsultacyjny podda wszystkie wnioski ocenie formalno-prawnej. Wnioski, które uzyskają pozytywną ocenę będą wpisywane do Bazy Projektów, tym samym będą poddane głosowaniu powszechnemu w lutym 2014 r. Głosowanie poprzedzi kampania informacyjna dotycząca miejsc i sposobu oddawania głosów.


Głosowanie nad zakwalifikowanymi wnioskami odbywać się będzie w dniach 10-23 lutego 2014 r. Będzie ono miało formę elektroniczną. Każdy gdańszczanin, który przed 4 listopada 2013 ukończył 16 lat, będzie mógł zagłosować z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, a także w wyznaczonych godzinach w stacjonarnych Punktach Konsultacyjnych oraz we wszystkich Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W punktach stacjonarnych pomocy będą udzielać dyżurujący tam urzędnicy.

 

Listę wybranych projektów poznamy 25 lutego 2014 r. Będą one realizowane przez jednostki Miasta do końca 2014 r.

 

 

 

 

 

 

Foto: http://hdwallpappers.com/the-financial-crisis-wallpaper-money-coins/

Projekt i wykonanie: Mehowmy