4 mln zł w rękach Sopocian

Jeszcze tylko do dzisiaj Sopocianie mogą decydować na co przeznaczyć pieniądze z obywatelskiego budżetu miasta na 2012 rok. Do rozdysponowania 4 mln złotych!


Remont ulicy, nowy chodnik, a może lepsze oświetlenie? Mieszkańcy Sopotu na specjalnie dostarczonych do swoich skrzynek pocztowych kartach do głosowania wybrać mogą inwestycje, które ich zdaniem są miastu najbardziej potrzebne. Sopocianie mają do wyboru kilka propozycji, które zostały przez nich już wcześniej zgłoszone lokalnym władzom.


Mieszkańcy zgłosili wiele różnych propozycji, spośród których teraz wybiorą najważniejsze. Utworzono 4 okręgi wyborcze, w których wybierane są inwestycje dotyczące konkretnego rejonu miasta. Każdy okręg  ma do rozdysponowania milion złotych. Na kartach do głosowania znajdują się dwie tabele – pierwsza z propozycjami małych, możliwych do zrealizowania w 2012 roku inwestycji, jak np. budowa placu zabaw czy boiska, oraz druga zawierająca projekty długoterminowe i ogólnomiejskie, jak np. remont ul. 23 Marca.


– Zazdroszczę Sopocianom tego budżetu obywatelskiego – mówi Ania, studentka z Gdańska – mieszkańcy sami najlepiej wiedzą co jest im potrzebne, jakie zmiany są najpilniejsze, a co może jeszcze poczekać. Ponadto władze miasta pokazały jak bardzo liczą się ze zdaniem mieszkańców, co z kolei powinno ich zmotywować do zaangażowania w życie lokalne. –


Angażujcie się zatem Sopocianie. Ankiety przyjmowane będą jeszcze tylko dzisiaj w punkcie informacji magistratu. Dziś, w godz. 17-19, w III LO przy ul. Kolberga 15 odbędzie się spotkanie mieszkańców z urzędnikami w sprawie przyszłorocznego budżetu. Tutaj będzie można też zostawić wypełnioną ankietę. Jeśli teraz mieszkańcy pokażą, że interesują się losem miasta, a tym samym swoich pieniędzy, w przyszłości ich kompetencje mogą wzrosnąć. Uczestnictwo w życiu lokalnym popłaca, dlatego warto pokazać, że ma się swoje zdanie.

 


Justyna Bastrzyk

Projekt i wykonanie: Mehowmy