Szkolenie dla koordynatorów: Projektowanie oferty wolontariackiej

Zapraszamy na szkolenie
dla koordynatorów wolontariatu  z cyklu „GDAŃSKA AKADEMIA WOLONTARIATU”

Oferta wolontariacka jest wizytówką organizacji. Przemyślana i atrakcyjna oferta stanowi klucz do rozpoczęcia owocnej współpracy z wolontariusz(k)ami. Warto więc sprawdzić, czy propozycja Twojej organizacji dla potencjalnych ochotników jest skomponowana w sposób zachęcający do włączenia się w Wasze działania.

W tym celu przygotowaliśmy warsztat, w trakcie którego nauczysz się:

  • diagnozować potrzeby wolontariackie Twojej organizacji / instytucji,
  • formułować zadania i oczekiwania wobec wolontariuszy,
  • tworzyć profile wolontariuszy, z którymi Twoja organizacja chce współpracować,
  • jak przygotować dobrą ofertę wolontariacką.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla początkujących koordynatorów wolontariatu, którzy dopiero rozpoczynają współpracę z wolontariuszami lub mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie, ale zapraszamy również koordynatorów z doświadczeniem, którzy chcą zweryfikować i uzupełnić wiedzę w przedstawionym zakresie.

ℹ️ Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Projekt i wykonanie: Mehowmy