250 000 posiłków dla dzieci

Trwa druga edycja ogólnopolskiego programu dożywiania z Carrefour dzieci w świetlicach Caritas. Dzięki grantowi w wysokości 1,5 mln zł przekazanemu przez Fundację Carrefour 1200 dzieci uczęszczających do 40 świetlic w całej Polsce otrzyma 250 000 posiłków.

 

W odpowiedzi na problem niedożywienia dzieci w Polsce, Fundacja Carrefour po raz kolejny wspiera program dożywiania dzieci w świetlicach Caritas. Celem akcji jest zapewnienie zbilansowanych posiłków oraz przekazanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Organizatorzy planują, że do stycznia 2013 roku, 1200 dzieci otrzyma łącznie blisko ćwierć miliona pełnowartościowych posiłków. Akcja w całości finansowana jest z przekazanych środków Fundacji Carrefour, która przekazała w tym roku na ten cel 1,5 mln zł.

 

– W 2011 roku udało nam się wspólnie z Caritas zapewnić blisko 165 500 posiłków dla 825 dzieci. Powodzenie programu nie byłoby możliwe, gdyby nie owocna współpraca wszystkich partnerów projektu – mówi Jean Anthoine, prezes Carrefour Polska. – Dzięki naszemu programowi realizujemy jeden z celów Fundacji Carrefour, jakim jest przeciwdziałanie niedożywieniu i zmniejszenie problemu głodu wśród polskich dzieci.

 

Sieć świetlic jest prowadzona przez Caritas w Polsce we współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas, parafiami i organizacjami kościelnymi oraz szkołami. W wielu miejscowościach świetlice Caritas są miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą spędzić czas po zakończeniu zajęć w szkole.

 

– W imieniu Caritas Polska serdecznie dziękuję Carrefour za społeczne zaangażowanie nakierowane na zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci. To już kolejny program długofalowej pomocy, w który firma angażuje się z entuzjazmem. Przez ostatnie 3 lata Carrefour był naszym strategicznym partnerem w programie „Skrzydła Caritas” – dodaje ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

 

Łącznie w całej Polsce ze świetlic Caritas korzysta ponad 47 tysięcy dzieci. Od 2011 roku Fundacja Carrefour wspiera program dożywiania dzieci w świetlicach Caritas. Program objął w 2011 roku 33 placówki w różnych miastach Polski. Dzięki przekazanemu grantowi w wysokości 770 000 zł zostało ufundowanych 165 422 posiłki dla 825 dzieci. Obecnie Fundacja Carrefour kontynuuje współpracę z Caritas w ramach programu dożywiania dzieci w świetlicach. Druga edycja to pomoc skierowana do 1200 dzieci uczęszczających do 40 świetlic. Dzięki tegorocznemu dofinansowaniu w wysokości 1,5 mln zł ufundowane zostanie blisko 250 000 posiłków.

 

Fundacja Carrefour powstała w 2000 roku i jej misją jest niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, dożywianie oraz działanie na rzecz integracji zawodowej.

 

 

 

 

Źródło: mat. pras.

Foto: Casey Lehman

Projekt i wykonanie: Mehowmy