165 mln zł na aktywizację społeczno-zawodową

Około 22,5 tys. najbardziej potrzebujących mieszkańców woj. pomorskiego w ciągu najbliższych kilku lat może liczyć na wsparcie w aktywizacji społeczno-zawodowej. Na ten cel przeznaczono 165 mln zł. Realizacja programu może się zacząć za ok. pół roku.     


W Pomorskiem ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest to pierwszy konkurs ogłoszony w Pomorskiem w nowej unijnej perspektywie budżetowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


W konkursie wybrane zostaną ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, które będą mogły realizować projekty mające na celu aktywizację społeczno-zawodową najbardziej potrzebujących – powiedziała PAP dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim województwa pomorskiego Kamila Siwak. Oceniła, że ok. 80 proc. ośrodków i centrów w Pomorskiem zainteresowanych jest realizacją takich projektów.


Jak wyjaśniła,  – Projekty będą adresowane do osób, które znalazły się na marginesie życia społeczno-zawodowego województwa. Program ma być realizowany przez trzy lata. Przewiduje, że realnie realizacja projektu rozpocznie się za ok. pół roku, na początku 2016 roku. Część z instytucji zastanawia się nad rozpoczęciem realizacji programu już od września – dodała.     


Siwak podała, że program przewiduje, iż pomocą może być objęte ok. 22,5 tys. osób. W jej opinii – Tych osób może być jeszcze więcej. Według wskaźników zubożenie w Pomorskiem obecnie jest na poziomie ok. 18-19 proc. populacji. Jeśli szybko nie zareagujemy i nie wspomożemy, a na szczęście mamy na to siedem lat, to będziemy mieli województwo dwóch prędkości, Trójmiasto i pozostałe powiaty – dodała.     


Wyjaśniła, że pomoc nie będzie polegała na przekazywaniu pieniędzy. – Już się przekonaliśmy, że taka forma pomocy nie jest dobrym rozwiązaniem – tłumaczyła Siwak. Ewentualna zapłata może być jedynie np. w przypadku odbywania stażu zawodowego po odbytym szkoleniu.


Program przewiduje natomiast m.in. takie formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, kursy, szkolenia. W przypadku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym planowane jest poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, poradnictwo prawne i obywatelskie. Ponadto możliwe będzie sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego). – To będzie też wsparcie dla rodzin, np. w zakresie opieki nad dziećmi, gdy jeden z rodziców czy oboje uczestniczą w zajęciach – dodała.      Program przewiduje też zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami. 


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od 24 sierpnia do 14 września przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego woj. Pomorskiego.      W poprzednim okresie budżetowania unijnego w Pomorskiem z podobnych projektów skorzystało ok. 20 tys. osób. 


Pomorskie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020 otrzyma 1,864 mld euro. RPO po raz pierwszy tworzą dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego o wartości 1,3 mld euro i Europejski Fundusz Społeczny w wysokości ponad 524 mln euro.

 

 

 

 

Foto: szkolainspiracji.pl

Źródło: PAP

Projekt i wykonanie: Mehowmy