Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT “Tolerado”

Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT “Tolerado”
ul. Miszewskiego 17/105, 80-239 Gdańsk
Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT “Tolerado” od lat wspiera pomorskie społeczności LGBT+, zapewniając kompleksową pomoc w postaci grup wsparcia, konsultacji, grup samopomocowych czy wydarzeń budujących wiedzę i świadomość o prawach człowieka.
Projekt i wykonanie: Mehowmy