Program PROJEKTOR

Program PROJEKTOR
Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin
Jesteśmy ogólnopolskim programem społecznym, który łączy aktywnych studentów, otwartych i zaangażowanych nauczycieli oraz ekspertów w dziedzinie innowacyjnej edukacji, aby docierać do najmniejszych zakątków Polski.
Projekt i wykonanie: Mehowmy