Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Gdańsk, ul. Księdza Jana Zator Przytockiego 4

Centrum Wolontariatu w Gdańsku powstało w 1997 roku i funkcjonowało początkowo jako program Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. Jesteśmy jedyną w Trójmieście tego typu organizacją zajmującą się profesjonalnie pośrednictwem wolontariatu oraz jego promocją. Od 2002 roku jesteśmy samodzielnym stowarzyszeniem działającym oraz członkiem Sieci Centrów Wolontariatu.

MISJA
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku jest organizacją nie nastawioną na osiąganie zysku, opartą na równoprawnym współdziałaniu, profesjonalizmie i społecznym zaangażowaniu. Naszym celem jest upowszechnienie idei wolontariatu na rzecz organizacji, instytucji i osób prywatnych oraz kompleksowe wspomaganie osób zainteresowanych taką aktywnością.

CELE

  • Wspieranie wolontariatu w organizacji pozarządowych, instytucji publicznych poprzez szkolenie, wolontariuszy oraz zarządzanie oferta wolontariacka w Gdansku.
  • Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy
  • Zwiększenie wiedzy o nowoczesnych, nieodpłatnych i dobrowolnych metodach działania na rzecz społeczenstwa.

DZIAŁANIA

  • Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy – gromadzenie i dystrybucja danych o osobach chcących działać w charakterze wolontariuszy oraz osobach, organizacjach i instytucjach pragnących z nimi współpracować.
  • Organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy, organizację i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy.
  • Promocja wolontariatu.
  • Organizowanie seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu.
  • Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce wolontariatu.
  • Pomoc zainteresowanym w tworzeniu centrów wolontariatu na terenie Polski i wspieranie ich w działaniu.
  • Przygotowywanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu.
GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy