STOWARZYSZENIE AIESEC POLSKA

STOWARZYSZENIE AIESEC POLSKA
Wydział Ekonomiczny UG, pok. 412 ul. Armii Krajowej 119/121 81-824 Sopot
Oddział Lokalny w Gdańsku został założony w 1974 roku przez prof. dr hab. Henryka Ćwiklińskiego. Jako najprężniej działająca organizacja studencka w Trójmieście skupiamy najaktywniejszych studentów ze wszystkich uczelni w regionie – ludzi otwartych.
Projekt i wykonanie: Mehowmy