Fundacja Artystów Kolonia Teraz

Fundacja Artystów Kolonia Teraz
Pl. Wałowy 5A / 4, 80-821 Gdańsk, Polska
Fundacja powstała w 2016 roku z myślą o kontynuowaniu długoletniego projektu artystyczno-edukacyjnego, w którym najważniejszym celem jest poszerzanie pola działania kultury i sztuki poprzez alternatywną edukację.
Projekt i wykonanie: Mehowmy