Stowarzyszenie INNE jest piękne

Pragniemy nawiązać współpracę. Jesteśmy członkami Gdańskiej Rady ds Rozwoju Wolontariatu. Wszyscy w stowarzyszeniu pracujemy wolontaryjnie. Prowadzimy też grupę młodych wolontariuszy, wobec których prowadzimy szkolenia na zmianę z zajęciami integrującymi. Zachęcamy również wiele osób z nami współpracujących - też wolontariuszy - do aktywności, np. w formie pisania, formułowania własnych projektów, podejmowania prób samodzielnego pozyskania mini grantów.
GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy