Stowarzyszenie Brzostek Top Team

Stowarzyszenie Brzostek Top Team to grupa ludzi z pasją. Wierzymy, w to, że dzieci i młodzież to najlepsza inwestycja w przyszłość. Działamy w 2 głównych obszarach; 1.Budowie świadomości wspólnotowej w zakresie ochrony zdrowia poprzez; - wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich bez względu na status społeczny, sprawność, wiek, płeć, pochodzenie - stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami np. dzieci w spektrum - przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej 2.Promowaniu trwałych wartości jednoczących społeczność w zakresie dziedzictwa narodowego, edukacji i kultury poprzez; – podejmowanie i inicjowanie działań zmierzających do rozwijania potrzeb edukacyjnych i zainteresowania kulturą; wizyty w muzeum, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie wystaw historycznych i projekcji filmów. - wspieranie dzieci i młodzieży w poszukiwaniu i rozwijaniu życiowych pasji. BTT Boxing Kids, mimo pandemii, rozwija się, a nasze grupy zdobywają nowych, młodych wojowników. Sport ich aktywizuje, ale również wychowuje. Pod naszymi „skrzydłami” dzieci zmieniają się. Porządkują wartości i pielęgnują zasady.
GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy