Stowarzyszenie Ruchu ''MAITRI''

Misją Stowarzyszenia Ruchu "Maitri" jest niesienie pomocy najbiedniejszym w krajach Globalnego Południa. Główną działalnością Ruchu Maitri jest program Adopcja Serca, która polega na objęciu patronatem ubogiego dziecka z Afryki lub Azji, w celu zapewnienia nauki w szkole i pomocy w utrzymaniu. Przez korespondencję można zbudować relacje i mieć wpływ na jego rozwój. Realizujemy również Projekty Pomocowe dla placówek misyjnych i organizacji. Poszukują oni wsparcia dla realizacji akcji dożywiania wielu dzieci, zapewnienia opieki zdrowotnej, zakupu wyposażenia dla szkół i ośrodków zdrowia. Pozyskane środki są przekazywane przez Ruch "Maitri" na konkretny projekt pomocowy. Filarem Ruchu "Maitri" są Wolontariusze, którzy wspeirają nas we wszystkich działaniach, niezbędnych do odpowiedniego funkcjonwania naszego Stowarzyszenia. Między innymi potrzebujemy osób do pomocy przy: bardziej i mniej skomplikowanej obsłudze biura i administracji, przy tłumaczeniu dokumentacji oraz korespondencji otrzymywanych z misji, które są zapisywane w języku francuskim bądź angielskim. Pomoc grafików komputerowych oraz sporadyczna pomoc przy organizacji eventów. Zapraszam do współpracy wszystkie chętne osoby, dla których los innych nie jest obojętny.
GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy