Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca

TAK Trójmiejska Akcja Kobieca (Women's Coalition in Gdansk Region) działa od 2009 roku jako nieformalna grupa osób, inicjatyw i organizacji. W lipcu 2020 roku zarejestrowałyśmy się jako stowarzyszenie zwykłe. Jesteśmy aktywne na Facebook'u: @TrojmiejskaAkcjaKobieca Instagram / Twitter: trojmiejska_akcja_kobieca Napisz do nas: tak3city@gmail.com MISJĄ TAKu jest budowanie tolerancyjnego społeczeństwa, otwartego na równość i różnorodność. Nasz CEL to wspieranie aktywności kobiet i osób niebinarnych /trans, zarówno w życiu społecznym, politycznym, jak i akademickim oraz kulturalnym. Dotychczasowe działania TAK Trójmiejskiej Akcji Kobiecej: � Manifa Trójmiasto (od 2009 r.) - współorganizacja corocznych demonstracji feministycznych z okazji 8 Marca; � Działania samorozwojowe, kulturalne i edukacyjne dla kobiet (od 2009 r.) - warsztaty, spotkania, wykłady itp. o różnorodnej tematyce � Kongres Kobiet Pomorza (od 2014 r.) - regionalne konferencje ogólnopolskiego Kongresu Kobiet; � Sto Lat Praw Wyborczych Kobiet –w 2018 roku współorganizowałyśmy – w koalicji z wieloma partnerami z Pomorza – roczny HERSTORYCZNY cykl wydarzeń, z okazji 100-lecia wywalczenia przez Polki praw wyborczych; � Solidarnie przeciwko przemocy - od 2009 roku zachęcamy kobiety, doświadczające przemocy do skorzystania ze specjalistycznego wsparcia oferowanego bezpłatnie w Trójmieście przez organizacje pomocowe m.in. Centrum Praw Kobiet-Oddział Gdańsk; � Gdański Model na rzecz Równego Traktowania – od 2010 roku zabiegałyśmy o przyjęcie przez Miasto Gdańsk systemowych rozwiązań na rzecz wyrównywania szans. W 2018 roku włączyłyśmy się do prac nad opracowaniem Gdańskiego Modelu na rzecz Równego Traktowania (uchwalonym przez Radę Miasta Gdańska 28.06.2018); � Gdańskie Centrum Równego Traktowania – w 2019 roku współpracowałyśmy (jako partner społeczny) w pilotażowym programie GCRT � @CHÓR TAK – od 2016 roku śpiewamy w amatorskim Chórze o MOCY kobiet, równości i tolerancji � Wielka Koalicja za Równością i Wyborem – TAK jest jedną z ponad 120 organizacji, zrzeszonych w ogólnopolskiej Koalicji, działającej na rzecz praw kobiet, w tym prawa do legalnej aborcji i edukacji seksualnej. ************************ Adres do korespondencji: TAK Trójmiejska Akcja Kobieca (przy Fundacji RC) al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk E-mail: tak3city@gmail.com
GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy