WL4 Przestrzeń Sztuki

WL4 Przestrzeń Sztuki
Podstoczna 9, 80-858 Gdańsk, Polska

Stowarzyszenie WL4 Przestrzeń Sztuki zrzesza 14 artystów, którzy zajmują się fotografią, rzeźbą, rysunkiem, malarstwem i sztuką w przestrzeni publicznej. Działamy niezależnie. Wszystkie wydarzenia, które organizujemy są wynikiem inicjatywy i chęci członków naszego stowarzyszenia Pierwsza siedziba mieściła się w budynku starej piekarni przy ul. Wiosny Ludów 4 w Gdańsku. Powstały tam autorskie pracownie, miejsca prób dla muzyków i grup teatralnych oraz galeria WL4, gdzie oprócz wystaw odbywały się koncerty i spektakle. Pracowało tam ponad 40 artystów i ludzi kultury. Inicjatorami powstania tego miejsca i stowarzyszenia byli Czesław Podleśny i Ada Majdzińska. Od maja 2018 roku naszą siedzibą jest budynek Mlecznego Piotra, który znajduje się na terenie Stoczni Cesarskiej. Zbudowaliśmy w nim 13 pracowni, które są naszym codziennym miejscem pracy twórczej. Stworzyliśmy również dwie przestrzenie wystawiennicze w których organizujemy wystawy, koncerty, spotkania autorskie, spektakle i warsztaty.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy