Fundacja Szekla

Naszą misją jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zaszczepianie w nich pasji do szeroko pojętej kultury fizycznej, aktywnego stylu życia i sportu, w szczególności żeglarstwa. Chcemy w ten sposób zapobiegać wszelkim zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez młodzież, zwłaszcza tę z rodzin dysfunkcyjnych, czy borykających się z trudną sytuacją materialną.

Naszym celem jest pokazanie dzieciakom życiowych alternatyw. Mamy świadomość, że dla wielu z nich wykluczające i degradujące środowisko, z którego pochodzą jest jedynym jakie znają. Dlatego wierzymy, że poprzez aktywną promocję sportu, a zwłaszcza żeglarstwa, jesteśmy w stanie nie tylko wskazać im różne drogi, którymi mogą w życiu podążać, ale też kształtować pozytywne postawy społeczne i pożądane cechy charakteru.

Naszym podopiecznym pomagamy od 2013 roku.Początkowo jako grupa nieformalna, a od 2016 roku jako Fundacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Swoje założenia realizujemy głównie poprzez cykliczne rejsy charytatywne, podczas których dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, mają okazję przejść intensywne szkolenie żeglarskie, wzmocnić charakter, nauczyć się współpracy w grupie, odpowiedzialności i systematyczności. Zdobyć nowe doświadczenia i kompetencje, a także a może przede wszystkim przeżyć w gronie rówieśników radosne chwile wolne od problemów codzienności.Do tej pory udało nam się pomóc ponad 100 dzieciakom.

Mamy świadomość, że nasze działania to raczej ryba a nie wędka, dlatego w przyszłości chcemy oferować naszym podopiecznym nie tylko doraźna działania w formie rejsu charytatywnego, ale również całoroczne, kompleksowe zajęcia sportowo - profilaktyczne.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy