Netporadnia i telefon zaufania "Kobieta w pigułce"

Kobietawpigulce.pl to blog, który powstał z ramienia Telefonu Zaufania Netporadnia.pl dla osób w nieplanowanej ciąży i po aborcji. Blog zawiera teksty afirmujące kobiecość, pozytywne, podnoszące na duchu artykuły, teskty przekazujące wiedzę na tematy dla kobiet najwazniejsze. Obecnie poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby takie teksty tworzyć. Nasza misja 1. Głos w dyskusji związanej z tematyką aborcji: - komentarz do bieżących wydarzeń. 2. Kampania uświadamiająca: „Czym jest aborcja?”: - próba dotarcia „do źródła” decyzji o aborcji… 3. Szukanie wspólnej płaszczyzny porozumienia: -okazanie zrozumienia kobietom, które rozważają aborcję bądź jej doświadczyły, -pomoc, wsparcie, - wskazanie na wiele dróg radzenia sobie z własnymi emocjami. Od wolontariuszy oczekujemy: 1. Uznania wartości życia od momentu poczęcia. 2. Szacunku dla każdej sytuacji życiowej kobiety. 3. Otwartości na inne perspektywy, poglądy. 4. Podejmowania tematów trudnych, tabu, z pogranicza. 5. Profesjonalnego języka pozbawionego „mowy nienawiści”. 6. Języka dostosowanego do osób o zupełnie innym (nawet przeciwnym) punkcie widzenia, światopoglądzie. Nie zamykający – otwierający dyskusję. 7. Poszukiwania argumentów skierowanych do osób, które nie wierzą w Boga. Tematyka: - komentarz do bieżących wydarzeń; -prawo, dane i statystyki; - historia; -emocje/potrzeby; -medycyna; - "nastolatki pytają"; - inne... Oferujemy:  możliwość uczestniczenia w wyjątkowym projekcie, który ma za zadanie wspieranie kobiet bez oceniania ich;  możliwość pomocy osobom, które jej potrzebują;  możliwość rozwoju warsztatu dziennikarskiego;  przynależność do zgranego zespołu;  szkolenia.
GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy