Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Gdańską Fundację Innowacji Społecznych (GFIS) powołaliśmy w 2007 roku, aby budować i wdrażać skuteczne rozwiązania skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wspierać rozwój lokalnych społeczności. Uczestniczyliśmy w przekształcaniu systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej na terenie Pomorza, angażując się w modernizację instytucjonalnych Domów Dziecka. Dziś prowadzimy 6 kameralnych Domów dla Dzieci w Trójmieście, gwarantując 84 wychowankom bezpieczeństwo, specjalistyczne wsparcie i rozwój do samodzielnego, dorosłego życia. Wypracowaliśmy i realizujemy unikatowy w skali kraju program usamodzielnienia, w którym wychowankowie zdobywają kompetencje społeczno-zawodowe w oparciu o zatrudnienie w utworzonych i prowadzonych przez fundację 3 firmach społecznych – Kawiarni Kuźnia, Hotelu So Stay*** oraz Barze Centrala. Bezpieczny start w dorosłe życie naszych wychowanków i wychowanek budujemy także poprzez wypracowany i wdrożony przez fundację program mieszkalnictwa wspomaganego, oparty na zasadach najmu społecznego. Jesteśmy operatorem 12 mieszkań wspomaganych, które są elementem Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Wspomaganego samorządu Gdańska. Ważnym segmentem działalności fundacji jest praca w środowisku lokalnym. Stworzyliśmy i od 2010 roku prowadzimy Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” wzorowany na brytyjskich doświadczeniach community centers. Tu budowany jest potencjał silnej społeczności, która świadomie wpływa na swoją przyszłość. Mieszkańcy aby skutecznie działać potrzebują dobrej komunikacji i dostępu do wiedzy. Dlatego stworzyliśmy i prowadzimy lokalny portal MojaOrunia.pl. Oferuje on rzetelne dziennikarstwo, lokalną blogosferę i monitoring ważnych dla dzielnicy wydarzeń. W strategii rozwoju stawiamy na kreowanie takich rozwiązań, które wykorzystują osobisty potencjał, lokalne uwarunkowania oraz szeroką współpracę, prowadzą do trwałości i zakorzenienia świadczonych usług w społeczności lokalnej. Jesteśmy organizacją uczącą się z bogatym doświadczeniem w kreowaniu zmiany. Nie boimy się wyzwań.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy