Krytyka Polityczna Świetlica w Trójmieście

CZYM SIĘ OBECNIE ZAJMUJEMY? Trójmiejska Świetlica KP ogniskuje działalność wielu lokalnych instytucji i organizacji, nie tylko lewicowych, ale i innych otwartych i zaprzyjaźnionych. Nasza działalność odwołuje się do wartości wielokulturowego Wolnego Miasta Gdańska, czerpiąc również ze źródeł idei Solidarności. Odbywa się w naszej siedzibie szereg formalnych i nieformalnych spotkań, mających na celu integrację środowiska, wymianę doświadczeń, omawianie bieżących wydarzeń i planowanie kolejnych. Świetlica KP została jednym z uczestników lub współorganizatorów wielu ważnych wydarzeń na kulturalno-społecznej mapie Trójmiasta: przede wszystkim Manif z okazji Dnia Kobiet, Trójmiejskiego Marszu Równości, Maratonu Pisania Listów Amnesty International, czy Międzynarodowego Festiwalu Literacki Sopot. Przestrzeń Świetlicy udostępniana jest również na spotkania formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz otwartego, sprawiedliwego społeczeństwa. BUDOWANIE SIECI KONTAKTÓW I INTEGROWANIE LEWICOWEGO ŚRODOWISKA jest istotną częścią działalności trójmiejskiej Świetlicy. W Świetlicy odbywają się liczne WYDARZENIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE I KULTURALNIE MIESZKAŃCÓW Trójmiasta. Prowadzimy również Klub Sąsiedzki w ramach którego organizujemy różnorodne spotkania, tj. joga, warsztaty psychologiczne dla seniorów Trening Pamięci, próby amatorskiego Chóru TAK, czy pokazy kina zaangażowanego. Jednym z sukcesów Chóru TAK był występ podczas panelu „Kobiety! RatujMY Demokrację” w 2017 w Europejskim Centrum Solidarności. Działający już od 2014 roku, Chór ma obecnie swój fanpage na Facebooku i kanał na Youtube. Ważnym zadaniem Świetlicy była również działalność na rzecz poprawy dobrostanu grup mniejszościowych, ze względu na ich częste wykluczenie społeczne. Piknik Tęczowych Rodzin, który wspieramy organizacji to jedno z działań współtworzone ze Stowarzyszeniem na rzecz osób LGBT Tolerado. Nasze drzwi są otwarte również dla dzieci z letniej świetlicy przy Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów. Duży nacisk kładziemy również na PROMOCJĘ CZYTELNICTWA, w związku z czym zainicjowaliśmy szereg spotkań z autorami i autorkami książek, czy dyskusje ze specjalistami wokół publikacji na tematy ważne społecznie. Jednym z najbardziej popularnych spośród tych spotkań jest Uniwersytet Krytyczny – Głosem Kobiet, czyli feministyczne dyskusje o literaturze pisanej z żeńskiej perspektywy. Stałym elementem trójmiejskiego harmonogramu są ponadto spotkania o charakterze filozoficzno-politycznym. Prowadzimy m.in. seminaria „Korzenie myśli lewicowej”, „Czytając Rzecz-pospolitą”, czy „Socjologiczny Klub Dyskusyjny” - cykliczne zajęcia skupiające przedstawicieli środowiska akademickiego, rozwijające krytyczne myślenie, gromadzące intelektualnie otwartych odbiorców/czynie. Na terenie trójmiejskiej Świetlicy w ostatnim kwartale roku 2017 otworzyliśmy ogólnodostępną, dodatkową przestrzeń - MIEJSCE PRACY TWÓRCZEJ. Można tutaj popracować w skupieniu korzystając z bezpłatnego Wi-Fi i bogatej oferty czytelni (kilkaset pozycji różnych wydawnictw) lub spotkać się przy kawie i grach planszowych. Pomieszczenia te wykorzystywane są również do spotkań formalnych i nieformalnych lokalnych grup aktywistycznych.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy