Bractwo Przygody Almanak

Bractwo Przygody Almanak
Przemyska 12A, Gdańsk, Polska

Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej powstało w 2000 roku jako stowarzyszenie skupiające osoby w wieku od 15 do 30 lat o zainteresowaniach turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem zawodów na orientację. W listopadzie i grudniu 2003 roku dołączyły do Bractwa osoby o zainteresowaniach przyrodniczych. Naszym celem jest upowszechnianie turystyki zgodnej z ekologią, jako formy spędzania wolnego czasu. Chcemy aby było to dla nas i naszych przyjaciół alternatywą wobec wszechobecnego poczucia nudy, niemocy i zniechęcenia.

W ramach naszych działań prowadzimy m.in. teoretyczne i terenowe szkolenia z zakresu orientacji w terenie i turystyki oraz różnego rodzaju zawody na orientację. Organizujemy wiele wyjazdów, których celem jest poznanie walorów krajoznawczych naszego kraju i nie tylko. Swą działalność kierujemy przede wszystkim na rejony górskie. Bierzemy aktywny udział w propagowaniu i zdobywaniu Turystycznych Odznak Krajoznawczych PTTK takich jak Górska Odznaka Turystyczna, Odznaka Turystyki Pieszej, Odznaka Imprez na Orientację i wiele innych.

Jesteśmy szeroko zaangażowani w promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży dzięki czemu organizujemy ich czas wolny, pokazujemy alternatywny sposób na życie a przez to przyczyniamy się do zapobiegania patologiom społecznym. W swej działalności wykorzystujemy wszelkie możliwości zainteresowania młodych alternatywnymi sposobami spędzania czasu. Ostatnio szczególnie aktywnie włączamy do naszych działań promowanie ekologii i zmniejszanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy