Stowarzyszenie dla osób z chorobą Parkinsona i zwyrodnieniowymi chorobami mózu oraz opiekunów

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą Parkinsona i chorobami zwyrodnieniowymi mózgu, ich rodzin i opiekunów w zakresie: 1) ochrony i promocji zdrowia, 2) opieki i pomocy społecznej, 3) zwiększenia dostępności do najbardziej skutecznych środków w leczeniu tych chorób, 4) szeroko pojętych działań włączających osoby chore i opiekunów do uczestnictwa w życiu społecznym.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy