Polskie Stowarzyszenie Edukacji STEM

Polskie Stowarzyszenie Edukacji STEM
Jagiellońska 2 80-344 Gdańsk
Celami Polskiego Stowarzyszenia Edukacji STEM są: a. propagowanie modelu edukacji STEM, b. dbanie o jakość edukacji wg modelu STEM, c. promocja wymiany wiedzy i technologii, c. aktywizacja edukacyjna dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych i z mniejszych miejscowości, d. wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Polskie Stowarzyszenie Edukacji STEM realizuje swoje cele poprzez: a. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych, b. organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji, szkoleń, seminariów, wykładów i imprez kulturalnych, c. opracowanie ogólnopolskich standardów edukacji STEM, d. ocena i kontrola jakości realizacji ogólnopolskich standardów edukacji STEM, e. prowadzenie działalności wydawniczej, f. podejmowanie różnorodnych inicjatyw gospodarczych i kulturalno-oświatowych w celu zdobywania funduszy na statutową działalność, g. prowadzenie działań integrujących członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i szkoleniową.
GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy