Fundacja Uniwersytet Dzieci

Rozwijamy potencjał twórczy i intelektualny dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać.

Fundacja Uniwersytet Dzieci jest organizacją non profit wywodzącą się z Krakowa. Komunikujemy dzieciom naukę w ramach edukacji nieformalnej i formalnej. Upowszechniamy nowoczesne metody nauczania, w szczególności metodę badawczą zwaną "Metodą Pytań i Doświadczeń".

Współpracujemy ściśle ze środowiskiem akademickim i edukacyjnym. Patronat nad naszą działalnością objęło kilkanaście uczelni wyższych, w tym m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła Europejska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Jesteśmy członkiem międzynarodowej sieci uniwersytetów dziecięcychEUCU.NET.
Jesteśmy członkiem Porozumienia SPiN Społeczeństwo i Nauka.

Od 2007 roku zapraszamy dzieci na wykłady i warsztaty, które pomagają im odkrywać i rozumieć świat. Zajęcia prowadzone są przez naukowców, specjalistów z różnych dziedzin, artystów i przedsiębiorców. Już ponad 21 000 dzieci w wieku 6-16 lat uczestniczyło w studiach na Uniwersytecie Dzieci, odkrywając i badając wiele dziedzin nauki w aktywny i angażujący sposób. Zajęcia odbywają się na terenie uczelni wyższych, w miejscach kultury, muzeach, firmach.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy