Stowarzyszenie "Nadzieja dla Rodziny"

Stowarzyszenie
ul. Kolonijna 2, 80-680 Gdańsk (Sobieszewo)
Obecnie stowarzyszenie realizuje projekt pt. "Inkubator Samodzielności IV". Projekt przeznaczony jest dla osób od 20 do 37 roku życia z rozpoznaną schizofrenią i innymi zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy projektu to mieszkańcy województwa: Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego i Dolnośląskiego. Realizacja projektu odbywa się w placówce z całodobowym pobytem, pełniąc rolę przystosowawczą, prowadzącą do samodzielnego funkcjonowania, dając możliwość pełnienia wszechstronnych ról społecznych wspieranych przez społeczność terapeutyczną i profesjonalistów. Mieszkańcy w czasie pobytu w placówce uczestniczą w całodobowej rehabilitacji, która obejmuje systematyczne treningi umiejętności niezbędne do uzyskania samodzielności oraz otrzymują wsparcie psychologiczne. Prowadzone treningi rehabilitacyjne w projekcie dotyczą sfery społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i zawodowej oraz podstawowych funkcji życia codziennego. To właśnie do tego projektu potrzebujemy wolontariuszy.
GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy