Stowarzyszenie "Dom na Skraju"

 1. Ojciec Michał Zioło - założyciel Domu powiedział o nim tak:
  „Do Domu przychodzą dzieci, które nie mają swojego miejsca. Tak najprościej można o tym Domu napisać.
  To, co w nim najważniejsze - to nie metody wychowawcze, zabawki, drogi sprzęt dydaktyczny,
  ale cztery ściany, dach nad głową, kawałek chleba, czasem owoc.
  I jeszcze to przekonanie, że najważniejsze w człowieku - małym czy dużym - jest serce.
  Małe czy duże - najczęściej jest chore z egoizmu, ze strachu, z niewiary w swoje siły.
  W Domu krok za krokiem uczymy się wyciągać do drugiego rękę, zapominać o swoim bólu,
  z nadzieja witać nadchodzący dzień.”

Stowarzyszenie Dom na Skraju powstało w 1993 r. z inicjatywy o. Michała Zioło, po to, aby pomóc rodzinom szczególnie potrzebującym, będącym w trudnej sytuacji materialnej, życiowej czy społecznej. Aktualnie mamy dwie filie. Duży Dom znajduje się w Nowym Porcie i działa nieprzerwanie od 25 lat. Mały Dom znajduje się w Środmieściu i działa od 2004 roku.

Do obu Domów przychodzą dzieci w różnym wieku, w większości jednak uczęszczające do szkoły podstawowej (6-16 lat). Pochodzą przeważnie z rodzin wielodzietnych, z różnymi problemami - bezrobocia, choroby alkoholowej, biedy, wyuczonej bezradności. Ich rodzicom brakuje i czasu, i środków, aby poświęcić dzieciom więcej uwagi, zainteresowania, rozwijać ich talenty. Celem Stowarzyszenia jest pomoc w nauce podopiecznym, praca edukacyjna i wychowawcza z dziećmi, dożywianie dzieci i młodzieży oraz organizacja wypoczynku letniego, zimowego, wyjazdów, wyjść do kina, teatru, muzeum itp.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie stara się także udzielać pomoc psychologiczno - pedagogiczna dzieciom i ich rodzinom.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy