FUNDACJA ŹRÓDŁO TWORZENIA

FUNDACJA ŹRÓDŁO TWORZENIA
ul. Stanisława Moniuszki 39, Gdańsk

Fundacja Źródło Tworzenia powstała z potrzeby serca, pomagania oraz kreowania.

Celem działania fundacji jest tworzenie wydarzeń artystycznych, kulturalnych, organizowanie koncertów charytatywnych oraz pomoc społeczna szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci. Fundacja jest również zaangażowana w promocję i organizację wolontariatu, oświatę i edukację w zakresie zagadnień dotyczących permakultury i ekologicznej świadomości, a także promowanie zasad naturalnego i zdrowego stylu życia.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy