Fundacja Zbieramy Razem

Fundacja Zbieramy Razem
Marynarki Polskiej 98, 80-557 Gdańsk

Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.

Ważnym Elementem działań Fundacji Zbieramy Razem jest pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, której doświadczyli nagle pod wpływem tragedii osobistej lub w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu jest ważnym elementem i stanowi jeden z głównych celów działalności organizacji.

Fundacja nawiązuje wszechstronną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego. Organizujemy i promujemy wolontariat z naciskiem na tzw. e-wolantariat w mediach społecznościowych.

Staramy się organizować działania aktywizacyjne w zakresie rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. Prowadzimy działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z naciskiem na osoby słabiej usytuowane, zagrożone wykluczeniem.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy