Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to jedna z największych kuźni młodzieżowych projektów społecznych! Pracujemy dla dobra Polski i tej samej postawy uczymy młodzież. Łączymy tradycję z nowoczesnością i z sukcesem zachęcamy uczestników, aby przeszli od narzekania do działania. Dotychczasowe 6 edycji Akademii to już setki wykonanych przez młodzież lokalnych projektów społecznych! Dzięki Akademii chcemy udowodnić, że miłość do Ojczyzny nie jest niczym wstydliwym ani archaicznym. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom w ramach Akademii staniecie się bardziej świadomymi obywatelami.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy