Fundaja Family Challenge

Działalność Fundacji Family Challenge skupia się na promocji amatorskiego uprawiania sportu, turystyki i rekreacji jako świetnego sposobu na promowanie postaw szacunku, tolerancji i równości. W szczególności propagujemy zdrowy i aktywny tryb życia poprzez działania prowadzone wśród dzieci i ich rodziców, skupiając się na pogłębianiu więzi rodzinnych, budowaniu autorytetu i pozytywnych wzorców oraz tworzeniu właściwych warunków rozwoju dla wszystkich członków rodziny.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy