Fundacja Theatrum Gedanense

Fundacja Theatrum Gedanense powstała w 1990 roku, a jej głównym celem była budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego nawiązującego do pierwszego teatru publicznego w Polsce, który istniał w Gdańsku od początku XVII wieku i funkcjonował przez blisko dwa stulecia. Budynek ten stanowił istotne świadectwo kultury artystycznej i umysłowej miasta w okresie jego największego rozkwitu. Od 2015 roku Fundacja prowadzi i finansuje Teatr w Oknie.

Teatr w Oknie jest pierwszym tego typu teatrem studyjnym na świecie. To, co czyni Teatr w Oknie wyjątkowym, to jego dwa duże okna, które stanowią naturalną sceniczną rampę, element scenografii bądź przestrzeń gry, kształtując trzy oblicza sceny: kameralną scenę wewnętrzną (mieszczącą od 30 do 80 osób), otwartą scenę zewnętrzną oraz przestrzeń sceniczną połączoną kurtyną okien, dającą ogromne możliwości inscenizacyjne. Scena powstała z inicjatywy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (uroczystego otwarcia TwO dokonał w 2009 roku Andrzej Wajda), zaś od początku 2015 roku jest prowadzona i finansowana przez Fundację Theatrum Gedanense.

Od momentu otwarcia gościliśmy na naszej scenie wielu znakomitych artystów, przybywających do nas z całego świata. Teatr w Oknie to unikatowa przestrzeń, stanowiąca miejsce spotkań z magią teatru zarówno mieszkańców, jak i przybywających do Gdańska turystów. Dzięki działalności o interdyscyplinarnej formule, docieramy do bardzo zróżnicowanej publiczności. W repertuarze TwO znajdują się spektakle dramatyczne, monodramy, przedstawienia lalkowe, etiudy taneczne, koncerty, spotkania literackie, happeningi, performanse, pokazy filmów, a także warsztaty teatralne i muzyczne.

W 2016 roku zainicjowaliśmy cykl spotkań o charakterze artystycznym i edukacyjnym "Monoteatr", eksplorujący unikalną formę teatru jednego aktora. W 2017 roku zrodził się projekt "U źródeł pieśni", mający na celu promowanie polskiej muzyki tradycyjnej w uwspółcześnionych aranżacjach oraz realizację warsztatów śpiewu białego. Co roku podczas Festiwalu Szekspirowskiego gościmy dziesiątki spektakli i innych wydarzeń artystycznych prezentowanych w ramach nurtu SzekspirOFF. Teatr stanowi centrum działań informacyjnych i artystycznych w przestrzeni miejskiej w ramach "Lata z Szekspirem". We współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim w każdym sezonie artystycznym realizujemy tu także różnorodne wydarzenia w ramach cyklu "Teatry Europy". Regularnie zapraszamy też muzyków, podróżników i opowiadaczy, którzy dzielą się opowieściami z różnych zakątków świata w ramach cyklu "Muzobajanie". Stałym elementem repertuaru TwO stały się również spektakle i spotkania skierowane do najmłodszych odbiorców.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy