Stowarzyszenie Anioły Wiedzy

Stowarzyszenie Anioły Wiedzy to grupa pasjonatów, która pomaga w nauce potrzebującym dzieciom z Wrocławia, Gdańska, Opola i Poznania, których rodzice nie są w stanie pozwolić sobie na dodatkowe płatne zajęcia. Rozwijamy w nich pasje i zainteresowanie światem.

Misja i wartości Stowarzyszenia Anioły Wiedzy względem podopiecznych:

 • współpraca, działanie drużynowe
 • nie porównywanie się do innych
 • postrzeganie talentów w ludziach i cieszenia się nimi
 • życie nie jest wyścigiem, tylko podróżą
 • ciągi przyczynowo - skutkowe
 • zamiast dokładnych dat - analiza wniosków i własna interpretacja faktów
 • sposoby uczenia się i znajdowania wiedzy (np. selekcja i filtrowanie informacji w Internecie)
 • motywowanie i odnajdowania siebie (co lubimy, co nas interesuje)
 • interesowanie się światem, odkrywanie możliwości, wzbudzanie emocje
 • rozbudzanie chęci czytania ciekawymi książkami Jako dzieci mamy chęć poznawania świata
 • widząc A i B zastanawiamy się, czy są ze sobą połączone.

Nie zaniedbujmy tej ciekawości, wskazując im, co mają widzieć. Prawdziwa mądrość bierze się ze zrozumienia, a nie bezmyślnego przyswajania faktów. Staramy się, aby nasi podopieczni uczyli się, a nie tylko byli nauczani. Nie chcemy, żeby zapamiętywali całej encyklopedii, tylko wiedzieli, gdzie i w jaki sposób wyszukiwać informacje. Wykorzystujemy kreatywność i technologie. Cyfryzacja to nasz sprzymierzeniec, a nie wróg. Nie mamy zamiaru narzucać swoim uczniom wniosków, tylko samodzielną interpretację.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy