Dom Pomocy Społecznej "Polanki"

Dom Pomocy Społecznej "Polanki" w Gdańsku - Oliwie jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska o zasięgu ponadgminnym, finansowaną w formie jednostki budżetowej. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Posiada 104 miejsca. Placówka zapewnia całodobową opiekę mieszkańcom, zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe oraz umożliwia korzystanie z usług zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów. W strukturach Domu działa Klub Samopomocy dla 20 osób starszych ze środowiska lokalnego. Przy DPS "Polanki" działa również Klub Seniora "Prometeusz".

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy