Stowarzyszenie Dla Siedlec

Stowarzyszenie Dla Siedlec
Gdańsk 80-136, ul. Kartuska 83/4

Stowarzyszenie prowadzi działania w następujących obszarach:

 • integracja lokalnej społeczności
 • działanie na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców miasta Gdańska w życiu społecznym i obywatelskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Siedlce
 • promocja zdrowego stylu życia
 • działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej i społeczeństwa obywatelskiego
 • promocja sportu, zwłaszcza jako czynnika sprzyjającego integracji społecznej
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych działanie na rzecz osób starszych
 • działanie na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży
 • działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
 • działanie na rzecz estetyki i ładu przestrzennego dzielnicy
GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy