Stowarzyszenie " Pomagam, bo warto"

Celem Stowarzyszenia „Pomagam, bo warto” jest prowadzenie działalności na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży, a także dorosłych osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, osób starszych - seniorów, a także ich rodzin w takich obszarach jak: edukacja, terapia, wychowanie, sport, turystyka, rehabilitacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy