Stowarzyszenie Hospicjum im. św Wawrzyńca w Gdyni

Działające od 1987 roku Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca Gdyni otacza opieką nieuleczalnie chorych, głównie na choroby nowotworowe. Naszą działalność prowadzimy poprzez: Hospicjum Stacjonarne Dla Dorosłych, Hospicjum Domowe Dla Dorosłych, Poradnię Opieki Paliatywnej, Ośrodek Opieki Nad Osieroconymi, Ośrodek Wolontariatu oraz Wypożyczalnię Sprzętu Medycznego.

Posłuszni słowom i życzeniu św. Jana Pawła II, by nie stawiać Mu pomników, a zrobić coś dobrego dla potrzebujących, zbudowaliśmy ,,Bursztynową Przystań” – Hospicjum dla Dzieci. W tym nowoczesnym, pełnym serdeczności i miłości miejscu otaczamy opieką nieuleczalnie chore dzieci. ,,Bursztynowa Przystań” to Hospicjum Stacjonarne oraz Hospicjum Domowe, w ramach którego opiekujemy się chorymi w ich domach na terenie województwa pomorskiego. Poprzez kompleksową opiekę medyczną, pedagogiczną, rehabilitacyjną, socjalną i wolontaryjną chcemy sprawić, by żadne chore dziecko nie czuło się osamotnione w trudnych chwilach choroby. Również rodziny i bliscy naszych podopiecznych, zarówno dorosłych jak i dzieci, mogą liczyć na naszą pomoc, sprawowaną przez wykwalifikowany zespół psychologów. Opieka nad chorymi w Hospicjum Dla Dorosłych, jak i w ,,Bursztynowej Przystani”, jest całkowicie bezpłatna.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy