Fundacja Młodego Kina

Fundacja Młodego Kina - organizator festiwalu Euroshorts - jest niezależnym ośrodkiem kultury. Działa od 1990 roku w Warszawie. Główne cele statutowe to: promocja kultury filmowej, wspieranie młodych twórców i uworzenie niezależnego studia filmowego pracujacego na zasadach non-profit. Fundacja realizuje własne filmy (dotąd powstało ich 15), wydaje publikacje multimedialne, organizuje zajęcia edukacyjne dla dorosłych i dzieci. Projekty Fundacji są finansowane z darowizn, dotacji publicznych oraz przychodów z własnej działalności. Wiele projektów powstaje dzięki współpracy wolontariuszy. Działalnością kierują: Milenia Fiedler i Andrzej Musiał (członkowie Zarządu) oraz Przemek Młyńczyk (przewodniczący Zarządu). www.fmk.art.pl

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy