Gdańska Spółdzielnia Socjalna

Kilka słów o Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej

Gdańska Spółdzielnia Socjalna działa od czerwca 2011 roku jako podmiot ekonomii społecznej zajmujący się aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Spółdzielnia stara się wspierać osoby, które mają problemy w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy, przede wszystkim osoby: długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnością intelektualną bądź ruchową, wychodzące z bezdomności, młodzież z pieczy zastępczej, nie posiadające doświadczenia zawodowego, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Działalność Spółdzielni opiera się głównie na świadczeniu usług o charakterze społecznym, takich jak usługi opiekuńcze bądź usługi asystenta osób starszych czy niepełnosprawnych. Dodatkowo Spółdzielnia świadczy usługi porządkowe, zajmuje się dystrybucją gazet czy realizuje szkolenia. Gdańska Spółdzielnia Socjalna podejmuje szereg działań na rzecz integracji społeczności lokalnej, przede wszystkim podejmuje działania na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością i seniorów.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy