Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

PSONI to Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest to największa instytucja działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością w Polsce, a w gdańskim kole prowadzimy wiele instytucji, programów i zajęć dla osób w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności.

Naszą misją jest prowadzenie osób z niepełnosprawnością do samodzielności i jak najpełniejszego włączenia w społeczeństwo. Realizujemy to również poprzez programy międzynarodowe (np. w ramach Erasmus+), aktywizację społeczności lokalnej i trójmiejskiej młodzieży z- oraz bez niepełnosprawności.

Jednym z programów wolontariackich jest Best Buddies. Ruch ten powstał w 1989 roku w USA i rozrósł się do 50 krajów na całym świecie, a polega na tworzeniu przyjacielskich relacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy