Fundacja Dziedzictwo Kresowe

Fundacja Dziedzictwo Kresowe
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Jesteśmy fundacją posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego, której głównym celem jest pomoc środowiskom polskim i polonijnym zwłaszcza w krajach byłego bloku wschodniego. Nasze działania zmierzają do umacniania więzi pomiędzy tymi środowiskami a Polską i ukierunkowane są na jak najszersze promowanie polskości oraz polskich i polonijnych osiągnięć w dziedzinie kultury, nauki, sportu i gospodarki. Wspólnie z Polonią i Polakami za granicą, przy współudziale instytucji państwowych oraz innych polskich organizacji pozarządowych podejmujemy wielowymiarowe działania zmierzające do zachowania substancji polskiego dziedzictwa narodowego poprzez restaurację i ochronę zabytków polskiej kultury świeckiej i sakralnej na ziemiach wschodnich. Mając świadomość, jak ogromną rolę integracyjną dla środowisk polonijnych pełni mowa ojczysta, propagujemy nauczanie języka polskiego w środowiskach Polaków mieszkających poza granicami Polski oraz pomagamy działającym tam szkołom z polskim językiem wykładowym. Wspieramy młode talenty polskiego pochodzenia na Wschodzie, zdolne dzieci i młodzież oraz aktywnie angażujemy się w pielęgnowanie polskich tradycji i dziedzictwa narodowego na tych terenach. Poprzez działania lobbingowe i bezpośrednią pomoc wspieramy dążenia Polaków za granicą i środowisk polonijnych do umacniania ich pozycji społecznej i ekonomicznej w krajach zamieszkania. Dla środowisk najbardziej potrzebujących organizujemy pomoc humanitarną. Naszą misję staramy się realizować w oparciu o nasze najlepsze doświadczenia oraz w bliskim kontakcie zarówno z agendami rządowymi jak i z parlamentem RP – z dbałością o szeroko rozumiany interes Rzeczpospolitej Polskiej. Czerpiemy radość z aktywizacji środowisk polonijnych i chcielibyśmy, aby nasza pasja i zaangażowanie przenosiło się na inne środowiska, aby rosła w społeczeństwie świadomość, jak ważne dla nas wszystkich jest promowanie polskości na świecie.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy